postheadericon Corba od spanaca

corba_od_spanaca_957743434

 

Čorba od spanaća biće još ukusnija ako u nju dodate i kašiku pavlake

Potrebno je:

 • ka­ši­ka ma­sti
 • gla­vi­ca cr­nog lu­ka
 • 750 g spa­na­ća
 • ka­ši­ka bra­šna
 • po­la ka­ši­či­ce ale­ve pa­pri­ke
 • 1,5 li­tar mla­ke vo­de ili su­pe
 • 1 ja­je
 • 1 dl mle­ka
 • ka­ši­ka sir­će­ta, so

Priprema

 1. U lon­cu za­gre­ja­ti mast i krat­ko pro­pr­ži­ti sit­no sec­kan cr­ni luk pa do­da­ti opran spa­nać ise­čen na ma­nje ko­ma­de i na ume­re­noj va­tri pr­ži­ti. Pre­ko upo­la is­pr­že­nog spa­na­ća si­pa­ti bra­šno i ale­vu pa­pri­ku pa pr­ži­ti još ma­lo. Za­tim na­li­ti mla­kom vo­dom ili su­pom, pu­sti­ti da pro­vri pa krat­ko pro­ku­va­ti i sklo­ni­ti sa va­tre.
 2. U du­bo­kom ta­nji­ru iz­me­ša­ti ja­je, mle­ko i sir­će pa uz ne­pre­kid­no me­ša­nje iz­ru­či­ti u go­to­vu čor­bu. Po­so­li­ti po uku­su i od­mah slu­ži­ti.

Izvor: Yumama

Komentari

Leave a Reply

eXTReMe Tracker