postheadericon Pecurke punjena jaja

pecurke_punjena_jaja_172000175

 

Ovim “pečurkicama” niko neće odoleti…

Potrebno je:

  • 10 ja­ja
  • 100 g sa­la­me
  • 50 g ma­jo­ne­za
  • per­šu­nov list
  • ne­ko­li­ko pa­ra­daj­za

Priprema

  1. Tvr­do sku­va­ti ja­ja pa ih za­se­ći sa jed­ne stra­ne. Iz­va­di­ti žu­man­ce iz ja­ja, sta­vi­ti u po­su­du i do­da­ti sit­no isec­ka­nu sa­la­mu, ma­jo­nez i sit­no isec­ka­nu ve­zi­cu per­šu­no­vog li­sta. Do­bro iz­me­ša­ti i tom sme­som na­pu­ni­ti ja­ja.
  2. Pa­ra­dajz opra­ti, pre­se­ći na­po­la i sta­vi­ti pre­ko na­pu­nje­nih ja­ja. Ma­jo­ne­zom na­pra­vi­ti tač­ki­ce na pa­ra­daj­zu ta­ko da do­bi­je­mo izgled pe­čur­ke. Či­ni­ju pre­kri­ti li­sto­vi­ma sve­že ze­le­ne sa­la­te i po­re­đa­ti pe­čur­ke. Ta­ko pri­pre­mlje­ne pe­čur­ke po­sta­vi­ti na sto za slu­že­nje.

Izvor: Yumama

Komentari

Leave a Reply

eXTReMe Tracker