postheadericon Pileca supa sa rezancima

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Naše bake su bile u pravu kada su insistirale da jedemo pileću supu. Osim što je veoma ukusna, supa ima izrazito lekovita svojstva.

Potrebno je:

 • 1,5 kg pi­le­ćih le­đa
 • 2,5 li­tra vo­de
 • 3 koc­ke za su­pu
 • ka­ši­či­ca su­vog za­či­na
 • na vrh no­ža ša­fra­na
 • 70-80 g tan­kih osu­še­nih re­za­na­ca za su­pu
 • mle­ve­ni bi­ber so, per­šu­nov list
 • do­da­tak – is­pr­že­ne koc­ki­ce hle­ba (kru­to­ni) ili pr­že­ne okru­gli­ce.

Priprema

 1. U lo­nac sta­vi­ti od ma­sno­će oči­šće­na i opra­na pi­le­ća le­đa, na­li­ti vo­dom, sta­vi­ti na va­tru, pu­sti­ti da la­ga­no pro­vri pa po­klo­pi­ti i na ti­hoj va­tri ku­va­ti 2-3 sa­ta.
 2. Za­tim su­pu pro­ce­di­ti i od­stra­ni­ti vi­šak ma­sno­će pa po­no­vo sta­vi­ti na va­tru. Kad pro­vri do­da­ti koc­ke za su­pu, su­vi za­čin, ša­fran i re­zan­ce.
 3. Pro­ku­va­ti još 3-4 mi­nu­ta da re­zan­ci omek­ša­ju, po­bi­be­ri­ti, po po­tre­bi do­so­li­ti i po­su­ti sit­no sec­ka­nim per­šu­no­vim li­stom.
 4. Pri­li­kom slu­že­nja u su­pu sta­vi­ti is­pr­že­ne koc­ki­ce hle­ba ili pr­že­ne okru­gli­ce.

Izvor: Yumama

Komentari

Leave a Reply

eXTReMe Tracker