postheadericon Po­ho­va­ni ce­ler

Pohovani_celer_766287126

 

Ovo predjelo možete da poslužite sa re­mu­lad-so­som

 

Potrebno je:

 • 2 ko­re­na ce­le­ra ma­nje ve­li­či­ne
 • su­vi za­čin od po­vr­ća
 • bi­ber
 • so
 • sok od li­mu­na
 • ma­lo bra­šna
 • ja­je
 • pre­zle
 • mar­ga­rin ili ulje za pr­že­nje

Priprema

 1. Ce­ler do­bro opra­ti i oči­sti­ti.
 2. Ku­va­ti ga u vo­di oko 1 sat.
 3. Za­tim ga olju­šti­ti i ise­ći na ko­lu­to­ve de­blji­ne ½ cm.
 4. Ko­lu­to­ve po­su­ti za­či­nom od po­vr­ća, bi­be­rom i, po po­tre­bi, so­lju.
 5. Pre­li­ti li­mu­no­vim so­kom.
 6. Osta­vi­ti ih da od­sto­je de­se­tak mi­nu­ta, pa je­dan po je­dan ko­lut uva­lja­ti u bra­šno, umu­će­no ja­je i pre­zle.
 7. Pr­ži­ti na vre­lom ulju.
 8. Mo­že se slu­ži­ti sa re­mu­lad-so­som.

 

Izvor: Yumama

Komentari

Leave a Reply

eXTReMe Tracker